Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Pe 1 august începe depunerea cererilor de finanţare a proiectelor de marketing agricol !

Județul NEAMȚ PRIMEȘTE CEEA CE MERITĂ - 183 de proiecte și finanțare de peste 800 milioane lei !
Județul NEAMȚ PRIMEȘTE CEEA CE MERITĂ – 183 de proiecte și finanțare de peste 800 milioane lei !
July 20, 2017
ROMAŞCANII SUNT  ZILNIC AGRESAŢI ORI FURAŢI !
ROMAŞCANII SUNT ZILNIC AGRESAŢI ORI FURAŢI !
August 16, 2017

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Pe 1 august începe depunerea cererilor de finanţare a proiectelor de marketing agricol !

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Pe 1 august începe depunerea cererilor de finanţare a proiectelor de marketing agricol !

În perioada 1 august ora 9.00 – 31 octombrie ora 16.00, solicitanţii de fonduri europene nerambursabile au la dispoziţie 70 de milioane de euro pentru proiecte de MARKETING AGRICOL.  Depunerea proiectelor se va realiza on-line prin intermediul modului de pe portalul AFIR, www.afir.info. Această schemă este singura formă de sprijin din Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, care oferă finanţare pentru prelucrarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole. Solicitanţii eligibili pentru finanţare sunt întreprinderile care realizează în mediul urban sau rural investiţii iniţiale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole.


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte, din 1 august, cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Solicitanţii eligibili pentru finanţare prin schema GBER sunt întreprinderile care realizează în mediul urban sau rural investiţii iniţiale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economică eligibile prevăzute în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.

Activităţile eligibile pe această linie de finanţare din domeniul industriei alimentare cuprind, între altele, fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon, fabricarea produselor lactate, fabricarea îngheţatei şi a altor produse asemănătoare îngheţatei, cum este sorbetul, fabricarea băuturilor ca de exemplu fabricarea berii artizanale.

Depunerea proiectelor se va realiza on-line prin intermediul modului de pe portalul AFIR, www.afir.info.

Pragul minim este de 15 puncte, iar pragurile de calitate sunt de 45 de puncte pentru luna august, 30 de puncte pentru luna septembrie şi 15 puncte pentru luna octombrie.

Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, www.afir.info, la secţiunea „Investiţii PNDR”, în pagina dedicată respectivei submăsuri.

Potrivit AFIR, cu fondurile obţinute prin GBER întreprinderile pot realiza produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţă internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

Ajutorul de stat acordat prin PNDR 2014-2020 în baza GBER (General Block Exemption Regulation – Regulamentului general de exceptare pe categorii) are ca scop îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii.

Anexa I la Ordinul MADR 3433/2015, parte a documentelor necesare accesării Schemei ce poate fi găsit pe www.afir.info, detaliază sectoarele economice eligibile în cadrul Schemei, precum şi codurile CAEN aferente.

Alocarea pentru sesiunea 2017 în valoare de 70 de milioane de euro este împărţită astfel: 49 de milioane de euro pentru dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi comercializare a unor produse agricole şi 21 de milioane de euro pentru crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole.

Intensitatea sprijinului este de până la 1 milion euro/proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat.

Pentru alte întreprinderi, pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat, valoarea sprijinului este de 1,5 milioane de euro/proiect.

Pentru forme asociative precum şi pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), valoarea sprijinului se ridică la 2,5 milioane de euro/proiect.

Sursa:

http://www.mediafax.ro/economic/programului-national-de-dezvoltare-rurala-pe-1-august-incepe-depunerea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-marketing-agricol-16665057

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *