Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport – Tallinn 2017

ROMAŞCANII SUNT  ZILNIC AGRESAŢI ORI FURAŢI !
ROMAŞCANII SUNT ZILNIC AGRESAŢI ORI FURAŢI !
August 16, 2017
Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport - Tallinn 2017
Forumul anual privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) -Ediția a VI-a
October 23, 2017

Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport – Tallinn 2017

Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport - Tallinn 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport

În perioada 21-22 septembrie 2017, senatorul Dan Manoliu, a participat la Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport, care a avut loc în Tallinn, la Parlamentul Estoniei – Riigikogu.

Temele de dezbatere de pe agenda Reuniunii intitulată: “Reţele de transport ale Europei” au fost: Politica de transport a UE  pentru conectarea Europei, Strategia UE în domeniul aviaţiei, Transportul sustenabil şi inovaţia, Politica europeană de transport şi finanțarea ei,  Conectivitate  aeriană.

Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport - Tallinn 2017 Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport - Tallinn 2017

Sesiunea I: Politica de transport a UE pentru conectarea Europei

Au fost propuse câteva puncte pentru dezbatere:– Care sunt principalele provocări pentru finanţarea şi implementarea proiectelor transfrontaliere de transport maritim  ale UE?– Cum ar trebui să fie finanţată punerea în aplicare a politicii UE în domeniul  transporturilor?

Sesiunea II: Strategia UE în domeniul aviaţiei

Câteva teme de dezbatere: – Care sunt principalele provocări în punerea în aplicare a Strategiei aviatice şi cum să facem faţă acestor situaţii?– Cum pot contribui  statele membre la nivel de stat la abordarea limitelor de creştere atât în aer, cât şi la faţa locului?

Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport - Tallinn 2017 Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport - Tallinn 2017

Sesiunea III: Transportul sustenabil şi inovaţia

Câteva subiecte de dezbatere:

– Ce schimbări în sectorul transportului ar aduce cea mai mare valoare adăugată şi ar satisface cel mai bine nevoile societăţii? – Care este tipul de finanţare de care  am avea nevoie pentru inovarea în domeniul transporturilorîn sectorul transporturilor?

Reuniunea preşedinţilor comisiilor economice privind conexiunile europene de transport - Tallinn 2017

Poziția Ministerului Transporturilor pe scurt:

Pentru realizarea obiectivelor comune ale UE: creșterea economică, asigurarea locurilor de muncă și a competitivității economice a UE, funcționarea eficientă a pieței  unice, emisii scăzute și mobilitate inteligentă, respectiv comerțul și conectivitatea cu țările terțe, se impune dezvoltarea infrastructurii pe termen lung. Fondurile europene  structurale  și  de  investiții sunt  principalul  instrument de sprijin financiar pentru finanțarea  investițiilor  generatoare   de  creștere   economică  și   ocuparea   forței   de   muncă  și   a obiectivelor strategiei Europa 2020.

România crede cu tărie că dezvoltarea unor centre nodale aeroportuare majore (huburi) în zonele periferice ale Europei și conectarea  aeroporturilor   regionale  la aceste noduri   și   la   rețelele   de transport  terestru prin intermediul platformelor multimodale ar fi benefică nu numai pentru îmbunătățirea conectivităţii aeriene, dar și pentru decongestionarea traficului aerian la nivel european.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *