Declaratie politica: Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional economic, social şi de mediu natural!

Inițiativă legislativă și vot în Senat pentru plafonarea dobânzilor la credite și a sumei maxime ce poate fi returnată în cazul împrumuturilor
Inițiativă legislativă și vot în Senat pentru plafonarea dobânzilor la credite și a sumei maxime ce poate fi returnată în cazul împrumuturilor
February 27, 2018
DECLARAȚIE POLITICĂ: Agricultura, principala cale de dezvoltare a economiei Românești !
DECLARAȚIE POLITICĂ: Agricultura, principala cale de dezvoltare a economiei Românești !
May 1, 2018

Declaratie politica: Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional economic, social şi de mediu natural!

Declaratie politica: Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional economic, social şi de mediu natural!

Declaratie politica: Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional economic, social şi de mediu natural!

Parlamentul României

Senat

DECLARAȚIE POLITICĂ

 

 

Adresată de către domnul senator: ing. Dan Manoliu

Circumscripția electorală: 29 Neamţ

Grupul parlamentar: Partidul Social Democrat – Senat

Ședința senatului din data de: 20.03.2018

Domnule Preşedinte !

Domnilor şi doamnelor senatori !

Stimaţi colegi ,

Legea muntelui vine să asigure un cadru legal în vederea ocrotiri arealului geografic şi natural din zonele de munte.

Potrivit Legii Muntelui, adoptată  în Senat, crescătorii vor primi bani pentru cumpărarea de animale, pentru construcția de adăposturi pentru animale, iar tinerii fermieri vor fi scutiți de impozitul agricol. Un miliard de euro vor fi alocaţi pentru subvenţii şi ajutoare, bani  de care vor beneficia crescătorii de animale şi  tinerii fermieri din zona montană.  Banii provin de la bugetul de stat şi vor fi  investiţi timp de 10 ani de la intrarea în vigoare a legii.

Propunerea legislativă privind Legea muntelui, care reglementează modalităţile de protecţie şi dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor naturale şi umane, a fost adoptată pe  28 februarie, de Senat. Senatul este prima Cameră sesizată. Proiectul a fost adoptat cu 77 de voturi “pentru”, zero abţineri şi zero voturi “împotrivă”.

Am fost unul dintre inițiatorii acestei legi care are ca scop final crearea de noi locuri de muncă, evitarea exodului populaţiei tinere, obţinerea de venituri suplimentare pentru fermieri, prin posibilitatea vânzării produselor obţinute în fermă, creşterea nivelului de bunăstare a populaţiei, dezvoltarea unor parteneriate public-private cu scopul valorificării potenţialului local, valorificarea pe plan local şi naţional a produselor montane, tradiţionale, agricole, ecologice, constituirea sau dezvoltarea formelor asociative indiferent de domeniu în vederea creşterii competitivităţi economice a teritoriului, creşterii calităţii vieţii şi menţinerea tinerilor în zona montană, dar şi creşterea ponderii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în industria agroalimentară. Prin prezenta lege se aprobă Programul de încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se alocă 1 miliard de euro pe o perioadă de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din Fondul Suveran de Investiţii al României.

Prin aceeași Lege, statul român acordă despăgubiri cu celeritate pentru fermierii, și nu numai, care au suferit în urma pagubelor cauzate de animalele sălbatice prin distrugerea culturilor agricole și/sau a efectivelor de animale. De asemenea, sunt acordate compensații populației pentru instalarea unor sisteme eficiente de prevenire a pagubelor cauzate de sălbăticiuni.

Legea Muntelui acordă sprijin financiar și activităților non-agricole: turistice, agro-turistice, ecoturistice, meșteșugărești și alte activități tradiționale specifice zonei montane. La nivel național se constituie Consiliul Național al Muntelui  cu rol consultativ, cu scopul asigurării legăturii dintre Guvern și reprezentanții zonei montane pentru punerea în aplicare a strategiilor.

De asemenea, legea mai prevede  înființarea de centre de colectare, depozitare, puncte de sacrificare precum și a unor unități de procesare a materiilor prime: lapte, carne, fructe, lână, piei de animale, lemn precum și dotarea acestora cu respectarea normelor în vigoare pentru valorificarea integrală a producției, evitarea pierderilor și creșterea veniturilor agricultorilor, sprijinirea producătorilor și/sau procesatorilor de produse agroalimentare în vederea promovării produselor obținute, certificate: produs montan, produs tradițional, produs ecologic, precum și a celor certificate la nivel european și nu în ultimul rând, acordarea de stimulente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă care locuiesc în cătune/gospodării izolate, inclusiv pentru familiile care se ocupă de îngrijirea acestora.

Trebuie amintit și Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană.

Legea mai are în vedere scutiri de la impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din aceastea în anii următori pentru familiile tinere de agricultori de munte care-și întemeiază gospodării și cresc animale în echivalent 5 unități vită mare, material lemnos pentru construirea de adăposturi și anexe gospodărești pentru fermierii ce dețin peste 5 vite. De asemenea, specialiștii agricoli, medicii, profesorii ce se stabilesc în zona montană beneficiază de primă de instalare și sprijin pentru cumpărarea și construirea de locuințe.

Prin Ministerul Agriculturii se va institui un program special de modernizare metodică și didactică a fermelor pedagogice din zona montană cu subvenționare 100% de la bugetul de stat. Instruirea fermierilor selectați se va realiza de către Agenția Națională Zona Montană (ANZM). Altă predere în cadrul legii este constituirea  Consiliului Național al Muntelui  cu rol consultativ, cu scopul asigurării legăturii dintre Guvern și reprezentanții zonei montane pentru punerea în aplicare a strategiilor.

 

 

                                                                                                                               Senator PSD

                                                                                                                               Dan Manoliu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *